ល្បើក​ច្បាប់​សង្ឃ

របស់​ក្រម ង៉ុយ ខ្ញុំ​សូម​បង្គំ​ព្រះ​សម្មា សម្ពុទ្ធ​ណាៗក្នុង​ភព​ត្រៃ ចម្រើន​កម្មដ្ឋាន​ក្រោម​ពោធិ៍​ម្លប់ នមស្ការ​គោរព​រំឭក​គុណ។ ព្រះ​ចម​ចក្រ​ពង្ស​វង្ស​មុនីនាថ កំពូល​ផុត​ជាតិអានបន្ត »

ច្បាប់​កូន​ចៅ

​ក្រម ង៉ុយ ៙ កូន​ចៅ​ចូរ​ចាំ​ស្ដាប់ អាពុក​ប្រាប់​ប្រៀន​ប្រដៅ រូប​ល្អ​ស​សាច់​ក្រៅ កុំ​ឱ្យ​ខ្មៅ​ចិត្ត​ខាង​ក្នុង។ កូន​ចាំ​ចង​ទុក​ចុះ ជាតិ​ជា​មនុស្ស​មិន​ខុស​ពង្ស រូប​ក្រៅ​យ៉ាង​ខអានបន្ត »