អានណ្យសូត្រ – សុខរបស់គ្រហស្ត ៤ យ៉ាង

គ្រានោះ​ឯង​ ​អនាថបិណ្ឌិក​គហបតី​ ​ចូល​ទៅ​គាល់​ព្រះ​ដ៏​មាន​ព្រះ​ភាគ​ ​លុះ​ចូល​ទៅដល់​ហើយ​ ​ក៏​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​ដ៏​មាន​ព្រះ​ភាគ​ ​ហើយ​អង្គុយ​ក្នុង​ទី​ដ៏​សមគួរ​។​ ​លុះ​អនាថបិណ្អានបន្ត »

ពាល​ចិត្ត​ប្បពោធន​សូត្រ

ឧកញ៉ាភក្តី​រាជា យ៉ាំង អាចារ្យ​បង្រៀនសាលា​បាលី​ជាន់​ខ្ពស់ ដក​យក​ពី​គម្ពីរ​ខុទ្ទកបាឋ ហើយប្រែ​ចេញ​ពី​បាលី​មក​ជា​ភាសា​ខ្មែរ នមស្ការ ពុទ្ធធម្មញ្ជសំឃញ្ច  នស្សិត្វា​គុណាលយំ បវកអានបន្ត »

ព្រះ​ធម្មចក្កប្បវត្ត​នសូត្រ

ព្រះ​មហា នន្ទ
ប្រែ​ពី​បាលី​មក​ជា​ខេមរ​ភាសា
ពាក្យ​ប្រកាស​ផ្ដើម​នឹង​សូត្រ​នូវ​ព្រះ​ធម្ម​ចក្កប្ប​វត្តនសូត្រ
បណ្ដា​អ្នក​បម្រុង​នឹង​សូត្រ​ធម្ម​ចក្ក​នោះ ត្រូវ​ឱ្យ​តែ​ម្នាក់​ឬ​ពអានបន្ត »

អនុត្ត​រិយ​សុត្ត

ពណ៌នាប្រារព្ធ
អនុត្តរិយសុត្ត នេះ ជាពុទ្ធដីកា អញខ្ញុំបានឃើញបែបបុរាណបណ្ឌិតលោកប្រែមកអំពីមគធភាសា ប្រែជាប្រយោគមានបាលីផង សម្រាយផងចម្រុះគ្នា ដែលលោកតែងមកដូច្នេះនោះ ក៏ជាការប្រពៃ ដើមអានបន្ត »

សត្តធន​សូត្រ

ឯវម្មេសុតំ ឯកំសមយំភគវា សាវត្ថិយំវិហរតិ ជេតវនេអនាថបិណ្ឌិកស្សអារាមេ។
ឯតំសុត្តំ រីសត្តធនសូត្រ គឺខ្ញុំអានន្ទថេរស្តាប់ហើយអំពីទីចំពោះព្រះភក្រ្តនៃព្រះដ៏មានបុណ្យជាម្ចាស់ ដោយអាការតអានបន្ត »

អសារកសូត្រ

ឯវម្មេសុត្តំ ឯកំសមយំ ភគវាសាវត្ថិយំហរតិ ជេតវនេ អនាថបិណ្ឌិកស្សអារាមេ។
រីសូត្រនេះឈ្មោះអសារកសូត្រ គឺខ្ញុំអានន្ទបានស្ដាប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភក្រ្តនៃព្រះដ៏មានបុណ្យជាម្ចាស់ ដោយអាការអានបន្ត »

គិរីមានន្ទសូត្រ

អារម្ភកថា
ហេតុដែលខ្ញុំឱ្យមានកម្លាំងព្យាយាមនឹងបានប្រែធម៌គិរិមានន្ទសូត្រនេះជាសម្រាយឡើងនោះ ដោយលោកគ្រូព្រះឧត្ដមមុនី អធិបតីរងក្រមជំនុំប្រែព្រះត្រៃបិដក លោកមានសេចក្ដីប្រាថ្នា នឹអានបន្ត »

និព្វានសូត្រ

ឯវម្មេសុតំ ឯកំសមយំ ភគវាសាវត្ថិយំវិហរតិ ជេតវនេអនាថបិណ្ឌិកស្សអារាមេ
រីសូត្រនេះឈ្មោះនិព្វានសូត្រ គឺខ្ញុំអានន្ទស្ដាប់ហើយក្នុងទីចំពោះព្រះភក្ត្រនៃព្រះបរមសាស្ដាជាម្ចាស់ ដោយអាការអានបន្ត »

បាយាសិ​រាជ​ញ្ញ​សូត្រ

ឧបោទ្ធាតកថា
« ពាក្យផ្ដើម »
បាយាសិរាជញ្ញសូត្រនេះ លោកមហា នន្ទ បានប្រែចេញពីគម្ពីរទីឃនិកាយ មហាវគ្គ រៀបរៀបសេចក្ដីជាភាសាខ្មែរ ចប់ស្រេចតាំងពីក្នុងព្រះពុទ្ធសករាជ ២៤៧១ តែនៅជាសំណៅពុំទានអានបន្ត »

រឿងសុនក្ខត្តលិច្ឆវិបុត្ត

ហេតុអ្វីបានជាពួកមនុស្សបុថុជ្ជនមានអធ្យាស្រ័យឱនទៅរកលោកាមិស (១) ខ្លាំងម៉្លេះ ?
សម័យមួយ ព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់គង់នៅក្នុងកូដាគារសាលានាព្រៃមហាវន ជិតក្រុងវេសាលី។ គ្រានោះ មានភិក្ខុជាចអានបន្ត »