អំពីពាក្យ «ផ្លាក» និង «ស្លាក»

ផ្លាក ន. (ពាក្យខ្ចីពីបារាំង Plaque) សន្លឹកធ្វើអំពីលោហៈ ឈើ ឬរបស់ផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈរឹង សំប៉ែត តូចជាងផ្ទាំងនិងមានរាងផ្សេងៗ ប៉ុន្តែជាទូទៅច្រើនមានរាងចតុកោណសម្រាប់ប្រើកត់សម្គាល់លេខរថអានបន្ត »

ប្រវត្តិនៃពាក្យ ពញា

នាមសព្ទ ( ស. ប្រើពាក្យនេះជា ព្រះយា អ. ថ. ភ្រៈយ៉ា ព. សា. ថា ផ្យា; ល. ពះញា អ. ថ. ផ្ញា “ឲកញ៉ា” ) ពាក្យ ពញា នេះជា អញ្ញត្រសព្ទពីព្រោះត្រូវសរសេរផ្ញើជើង ញ ជា ព្ញា បែរជាសរសេររាយតួជា ពញា វិញ ដើម្បីកុំឱ្យអានបន្ត »

ប្រវត្តិនៃ​ពាក្យ ចំណាន

គុ. ពាក្យ​ក្លាយ​ឃ្លាត​សំឡេង​ពី ឆាំន៉ាន​ៗ ក្លាយ​សំឡេង​ពី ជំនាញ។ កាល​ពី​ក្នុង​​បុរាណ​សម័យ​ព្រេង​នាយ​សៀម​យក​ពាក្យ ជំនាញ ទៅ​សរសេរ​ជា ជាំនាញ អាន​ថា ឆាំន៉ាន, ខ្មែរ​ខ្លះ​ក្នុង​សម័យ​នអានបន្ត »

ភាសា​សាស្ត្រ​និង​អក្សរ​សាស្ត្រ​ខ្មែរ

អក្សសាស្ត្រខ្មែរ  ​ខ្មែរគួរថែរថួន  ឱ្យបានខ្ជាប់ខ្លួន  គង់វង់គត់មត់។
ព្រោះអក្សរជាតិ   គោលជាតិប្រាកដ  អក្សររលត់  ជាតិរលាយ។
ចំពូកទី ១  យ៉ាងដូចម្ដេចដែលហៅថាភាសាខ្មែរ ?
តាមវចនានុក្រមខអានបន្ត »

អក្សរ​សាស្ត្រ​ខ្មែរ​ក្រោយ​សម័យ​អង្គរ

ក្រោយពីសម័យអង្គររុងរឿង ខាងសិល្បៈល្បីល្បាញក្នុងសាកលលោក ប្រទេសខ្មែរយើងបានចួបប្រទះនឹងសង្គ្រាមជាញឹកញាប់ ដោយមានចម្បាំងរាំងជល់នឹងប្រទេសជិតខាងផង ច្បាំងដណ្ដើមរាជ្យគ្នាក្នុងស្រុកអានបន្ត »

វេយ្យាករណ៍​ខ្មែរ

លំនាំដើម
មុនដំបូងខ្ញុំគិតថាសរសេរអំពី “វិធីសរសេរតែង និពន្ធ” ដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែពេលក្រោយមក អស់លោកជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិត លោកមានសំណូមពរសូមឱ្យបន្ថែមសេចក្ដីណែនាំមួយចំនួន ទាកអានបន្ត »

វណ្ណយុត្ត

( ន. ) [វ័ន-ណៈយុត]   ( បា. ស. )
(សំ. វណ៌យុក្ត ឬ–យុក្តិ) គ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ប្រើផ្សំជាមួយនឹងអក្សរ វណ្ណយុត្តសម្រាប់ប្រើក្នុងភាសាខ្មែរមាន ១៨ យ៉ាងគឺ៖
១- វិសជ៌នី ឬ វិសគ៌ៈ ឬក៏ រះមុខ (ះ)
(សំ.),(បា.) (–ស័អានបន្ត »