ល្បើក​ច្បាប់​សង្ឃ

របស់​ក្រម ង៉ុយ ខ្ញុំ​សូម​បង្គំ​ព្រះ​សម្មា សម្ពុទ្ធ​ណាៗក្នុង​ភព​ត្រៃ ចម្រើន​កម្មដ្ឋាន​ក្រោម​ពោធិ៍​ម្លប់ នមស្ការ​គោរព​រំឭក​គុណ។ ព្រះ​ចម​ចក្រ​ពង្ស​វង្ស​មុនីនាថ កំពូល​ផុត​ជាតិអានបន្ត »

ច្បាប់​កូន​ចៅ

​ក្រម ង៉ុយ ៙ កូន​ចៅ​ចូរ​ចាំ​ស្ដាប់ អាពុក​ប្រាប់​ប្រៀន​ប្រដៅ រូប​ល្អ​ស​សាច់​ក្រៅ កុំ​ឱ្យ​ខ្មៅ​ចិត្ត​ខាង​ក្នុង។ កូន​ចាំ​ចង​ទុក​ចុះ ជាតិ​ជា​មនុស្ស​មិន​ខុស​ពង្ស រូប​ក្រៅ​យ៉ាង​ខអានបន្ត »

ច្បាប់​ល្បើក​ថ្មី

ឣ្នកព្រះភិរម្យភាសា ឣ៊ូ ហៅ ង៉ុយ
គ.ស. ១៩២២
បទ​កាកគតិ
១–  អ្នកព្រះភិរម្យ  ភាសាអ៊ូខ្ញុំ  បង្គំនឹកគុណ  ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌  ព្រះសង្ឃជាមុន  គុណគាប់មហាធ្ងន់ មាតាបិតា។  ឧបជ្ឈាយ៍ជាធំ&nbអានបន្ត »

ច្បាប់​កេរកាលថ្មី

ឣ្នកព្រះភិរម្យភាសា ឣ៊ូ ហៅ ង៉ុយ
គ.ស. ១៩២២
បទ​ព្រហ្មគីតិ
១– នេះបទព្រហ្មប្រាជ្ញប្រាយ  ខ្ញុំអធិប្បាយលើកល្បត់ល្បង  ប្រដៅកូនចៅផង  ចងជាច្បាប់ខុសនិងត្រូវ ។  កត្ដិកខ្នើតគ្នេរគ្នាន់អានបន្ត »

សេចក្ដី​រំឭក​ដាស់​តឿន​

​អ្នក​ព្រះ​ភិរម្យ​ភាសា អ៊ូ ហៅ ង៉ុយ
បទ​ពាក្យ ៧
១–  អ្នក​ព្រះ​ភិរម្យ​ភាសា​អ៊ូ  លើក​ដៃ​ទាំង​គូប្រណម្យផ្ចង់  បង្គំ​ព្រះ​ពុទ្ធ​គ្រប់​ព្រះ​អង្គ  ព្រះធម៌​ព្រះ​សង្ឃ​ប្រសើរ​សាយ អានបន្ត »

បណ្ដាំ​ក្រម​ង៉ុយ​

ឣ្នកព្រះភិរម្យភាសា ឣ៊ូ ហៅ ង៉ុយ
បទ​ព្រហ្មគីតិ
(១)  នេះ​បទព្រហ្មប្រាជ្ញ​ប្រែ  ប្រាយ​ប្រាប់​ខ្មែរ​ទាំង​ប្រុស​ស្រី  ឱ្យ​ប្រិតប្រុង​ស្មារតី​  ​គួរ​គប្បី​ឱ្យ​ឧស្សាហ៍ ។  កុំខ្អានបន្ត »

ពាក្យ​កាព្យ​ប្រដៅ​ជន​ប្រុស​ស្រី

ឣ្នកព្រះភិរម្យភាសា ឣ៊ូ ហៅ ង៉ុយ
បទ​ពាក្យ  ៧
(១)  ខ្ញុំ​សូម​បង្គំ​ព្រះ​សម្មា  សម្ពុទ្ធ​ណាៗ​ក្នុង​ត្រៃភព  ចម្រើន​កម្មដ្ឋាន​ក្រោម​ពោធិ៍ម្លប់  ខ្ញុំ​សូម​គោរព​នមស្ការ ។  ព្រះអានបន្ត »