ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា ​គ.ស. ១៩៤៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ១ គ.ស. ១៩៤៥ ព.ស. ២៤៨៥ D-បញ្ជីរឿង
  I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ
  ១- ព័ត៌មាន ថ្លែងសេចក្ដីកាលទៅនាំយកព្រះពុទ្ធរូបនិងបល្លង្ក នៅឃុំអង្គបុរី(តាកែវ) –ឃុនបញ្ញាសោភ័អានបន្ត »

ទស្សនាវដ្ដី​កម្ពុជសុរិយា គ.ស. ១៩៤៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី១ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦ AA_កម្ពុជសុរិយា
  D-បញ្ជីរឿង
  I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ
  ១- កំពូលបុរសកំសត់ –លោកហាន់ យេង
១ ២- និទានសុភាសិតទី ២ –លោកគ្រូអាចារ្យ ពាង សុខ
អានបន្ត »

ទស្សនាវដ្ដី​កម្ពុជសុរិយា គ.ស. ១៩៤៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ១-២ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥ D-បញ្ជីរឿង
  I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ
  ១- វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី ១៥ –លោកអាចារ្យកៅ-ស៊ីម
១ ២- វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី ១៦ –លោកអាចារ្យ ឈឹម អានបន្ត »

ទស្សនាវដ្ដី​កម្ពុជសុរិយា គ.ស ១៩៤២

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៤ D-បញ្ជីរឿង
  ១- ព្រះរាជពិធីរាជាភិសេក នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដម សីហនុ វរ្ម័ន ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី
៥ ២- ប្រវត្ដិអក្សរសាស្ត្រអានបន្ត »

ទស្សនាវដ្ដី​កម្ពុជសុរិយា គ.ស. ១៩៤១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៣ A-កម្ពុជសុរិយា
  D-បញ្ជីរឿង
  ១- កថាមុខ នៃវេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹតភាគទី ២សូមឧទ្ទិសដោយគោរព ចំពោះលោក ល្វី ហ្វីណូត៍ ដែលអនិច្ចកម្មទៅ
១ ២អានបន្ត »

ទស្សនាវដ្ដី​កម្ពុជសុរិយា គ.ស. ១៩៤០

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ១ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៤០ B-ខ្សែ ១
  D-បញ្ជីរឿង
  ១- សេចក្ដីផ្ដើមក្នុងការធ្វើសាកលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ –អ្នកមហា ញ៉ុក ថែម
៣ ២- សិក្ខាមកថា របស់ –ខេមររង្សី
១៥ ៣- អានបន្ត »

ទស្សនាវដ្ដី​កម្ពុជសុរិយា គ.ស. ១៩៣៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ១ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៩ B-ខ្សែ ១.២.៣
  D-បញ្ជីរឿង
  ១- ទឹកទន្លេសាប របស់ –ថី គឹម ហាក់
៥ ២- ដំណឹងផ្សេងៗ
៣៣ ៣- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគ ១ –ព្រះរាជនិពន្ធព្រះបាទសម្ដេអានបន្ត »

ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា​​​ គ.ស. ១៩៣៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ១ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨ AA-កម្ពុជសុរិយា សៀវភៅទស្សនាវដ្ដី ខ្សែ១, ២, ៣ រួមគ្នា
  CC-សូមជូនដំណឹង
  D-បញ្ជីរឿង
  ១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាអានបន្ត »

ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា​​​ គ.ស. ១៩៣៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ១ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៧ A-កម្ពុជសុរិយា ខ្សែ ១,២,៣ (១៩៣៧-១)
  D-បញ្ជីរឿង
  ១- ខេមាខេមសរណកថា លទ្ធិជេនសាសនា –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត)
១១ ២- វិធីបង្ការរោគ ប្រអានបន្ត »

ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា​​​ គ.ស. ១៩៣៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ១ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៦ D-បញ្ជីរឿង
  ១- បុណ្យទក្ខិណានុប្បទានជូនលោកល្វី ហ្វីណូត៍ នៅវត្តប្រាង្គ(ឧត្តុង្គ)
១ ២- សិលាចារិកស៊ីម៉ង់ រឿងព្រះពុទ្ធសាសនាត្រង់ព្រអានបន្ត »