រតនត្រយ​បូជា

ព្រះ​គ្រូ​វិមល​បញ្ញា អ៊ុម–ស៊ូរ
អាចារ្យ​ព្រះ​រាជ​បណ្ណាល័យ​កម្ពុជា បានរៀបរៀង
រតនត្រយ​បូជា
រឿង​បូជា​សក្ការៈ​ដល់​ព្រះ​រតនត្រ័យ និង​ថ្វាយ​ទេយ្យទាន​ផ្សេង ៗ
ថ្វាយ​សក្ការៈ​ដល់​ព្រះអានបន្ត »

អារាធ​នា​ធម្មក​ថិក​ឱ្យ​សម្ដែង​ធម៌

គឺ​ឧកញ៉ា​សុត្តន្ត​ប្រីជា ឥន្ទ​ ប្រែ​ចេញ​ពី​បាលី​ហើយ​ចង​ជា​ពាក្យ​ទុក​មក​
ព្រះ​គ្រូ​សំ​សត្ថា​ ជួន – ណាត គ្រូ​បង្រៀន​ក្នុង​សាលា​បាលី​ជាន់​ខ្ពស់​
និង​ព្រះ​គ្រូ​វិមល​បញ្ញា​ អ៊ុម អានបន្ត »

ធម៌​ពុទ្ធ​ជ័យ​មង្គល (ពាហុំ)

ធម៌​ពុទ្ធ​ជ័យ​មង្គល
គឺ​ឧកញ៉ា​សត្តន្ត​ប្រី​ជា​ ឥន្ទ​ ប្រែ​ចេញ​ពី​បាលី​ ហើយ​ចង​ជា​ពាក្យ​កាព្យ​
ព្រះ​គ្រូ​ សំ​សត្ថា​ ជួន– ណាត​ គ្រូ​បង្រៀន​សាលា​បាលី​ជាន់​ខ្ពស់​ និង​ព្រះ​គ្រូ​
អានបន្ត »