បរិយាយ​អំពី​ល្ខោន​ស្បែក

ក្នុងរជ្ជកាលព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដម រហូតមកដល់រជ្ជកាលព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិ គឺក្នុងរវាង គ.ស. ១៨៥៩ មកដល់ គ.ស. ១៩២៧ នៅប្រទេសខ្មែរយើងមានល្បែងផ្សេងៗ ប្លែកៗជអានបន្ត »