អំពី​ការ​ដេកលក់

បទទី ៦
ការដេកលក់ជាកិច្ចវត្តយ៉ាងសំខាន់មួយ សម្រាប់បុរសស្ត្រីគ្រប់រូបគ្រប់នាម ប្រសិនបើមិនមានការដេកសម្រាកហើយ រាងកាយរហូតដល់ខួរក្បាលរបស់យើងនឹងមានអាការរួយស្រពន់ កម្លាំងកាយ កម្លាំអានបន្ត »

មហា​យុទ្ធ​សង្គ្រាម​ក្នុង​សង្គ្រាម​របស់​យើង

បទទី ៥
និយាយពីមហាយុទ្ធសង្គ្រាមក្នុងសង្គ្រាមរបស់យើង
មុននឹងនិយាយពីមហាយុទ្ធសង្គ្រាមក្នុងរាងកាយនេះ យើងនឹងថ្លែងអំពីបាក់តេរីទាំងឡាយដោយសង្ខេបជាមុនសិន ដើម្បីឱ្យអ្នកមើលយល់សេចក្ដីចអានបន្ត »

ហេតុ​ដែល​នាំ​ឱ្យ​កើត​រោគ

បទទី ៣
អ្នកប្រាជ្ញខាងវិទ្យាពេទ្យសាស្ត្រ បានព្យាយាមស្រាវជ្រាវរាវរកដើមហេតុដែលនាំឱ្យកើតរោគមកជាច្រើនតំណអាយុមនុស្សហើយ ក្នុងទីបំផុតបានសេចក្ដីថា មូលហេតុដែលនាំឱ្យកើតរោគមាន ៣ យ៉ាងគអានបន្ត »

វិធី​ស្ដីការ​របស់​រាង​កាយ

បទទី ២
អស់លោក-អ្នកដែលធ្វើរាជការ ឬធ្វើការក្នុងសមាគមជំនួញនីមួយៗរមែងជ្រាបថា វិធីស្ដីការក្នុងក្រសួងឬ​សមាគមនីមួយៗ តើមានរបៀបយ៉ាងណា ? បើពោលឱ្យខ្លីទៅក៏គឺមានវិធីស្ដីការឱ្យបានស្រួលរៀអានបន្ត »

​តម្លៃ​របស់​អនាម័យ

សេចក្ដីផ្ដើម
សៀវភៅអនាមយកថានេះ យើងបានប្រែនឹងរួបរួមអំពីសៀវភៅនានាមានសៀវភៅអនាម័យរបស់ព្រះយ៉ាទេព្យដាំរ៉ុងវិទ្យាគុណនិងសៀវភៅអាយុវឌ្ឍនធម៌របស់ដុកទ័រស៊ិមម៉នជាដើម។ ដោយយើងយល់ថាផ្ទៃរអានបន្ត »