សិរិវិបុលកិត្តិ​ជាតក

រឿង​បញ្ញាសជាតក ព្រះ​ឧត្ដម​មុនី  អ៊ុម ស៊ូ អធិបតី​រង​ក្រុម​ជំនុំ ប្រែ​ព្រះ​បិដក ប្រែ​ពី​បាលី ជា​ភាសា​ខ្មែរ ឥមេសេនាគមិស្សន្តិ  ឥទំសត្ថាជេតវន វិហរន្តមាតុបោសកំ ភិក្ខុអារព្ភកថេអានបន្ត »

ចូឡ​បទុម​ជាតក

ឃុន​សោភ័ណ​ភក្ដី អិម – ភន ប្រែ​និង​រៀប​រៀង      ធម្មតា​មនុស្ស​ទាំង​អស់​ក្នុង​លោក​នេះ រមែង​មាន​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់​ទង​រក​គ្នា​ដោយ​សេចក្ដី​សង្រ្គោះ​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ដូច​យ៉ាងអានបន្ត »

មន្ធាតុរាជ​ជាតក

អាចារ្យ គី-គឹមស៊ីវ ប្រែ​និង​រៀបរៀង យាវតា ចន្ទិមសុរិយាតិ ឥទំ សត្ថា ជេតវនេ វិហរន្តោ ឧក្កណ្ឋិតភិក្ខុ អារព្ភ កថេសិ។ សត្ថា រី​អង្គ​សម្ដេច​ព្រះ​បរម​សាស្ដា​ចរិយាវង្ស កាល​ស្ដេច​ទ្រង់​សអានបន្ត »

ភណ្ឌុតិណ្ឌុក​ជាតក

តឹសតិនិបាត សត្តមភាគ ព្រះ​បាឡាត់​ពោធិរាម យូរ – ប៉ុណ្ណ ក្រុម​ជំនុំ​ប្រែ​ព្រះ​ត្រៃ​បិដក  ប្រែ​រៀប​រៀង កាល​ព្រះ​សាស្ដា​គង់​នៅ​ក្នុង​វត្ត​ជេត​ពន ទ្រង់​ប្រារព្ធ​នូវ​រាជោវាទ​ហើយអានបន្ត »

សម្ពុលា​ជាតក

តឹសតិនិបាត សត្តមភាគ ព្រះ​បាឡាត់​ពោធិរាម យូរ – ប៉ុណ្ណ  ក្រុម​ជំនុំ​ព្រះ​ត្រៃបិដក ប្រែ រៀប​រៀង ព្រះ​សាស្ដា​គង់​នៅ​ក្នុង​វត្ត​ជេតពន ទ្រង់​ប្រារព្វ​នូវ​នាង​មល្លិកា​ទេវី ហើយ​សម្អានបន្ត »

ប្រវត្តិ​សង្ខេប​ព្រះ​ពុទ្ធ​រូប ៧ អង្គ

ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១ – ព្រះ​ពុទ្ធ​វិបស្សី រាប់​អំពី​ភទ្ទ​កប្ប​នេះ​ថយ​ក្រោយ​ទៅ​បាន ៩១ កប្ប ព្រះ​ពុទ្ធ​វិបស្សី​ទ្រង់​បាន​ត្រាស់​ក្នុង​លោក ព្រះ​អង្គ​ជា​ខត្តិយ​ជាតិ ជា​កោណ្ឌអានបន្ត »

សុតធនុជាតក

ព្រះ​ញាណ​វីរិយ ឡុង ប្រែ​ពី​បាលី​គម្ពីរ​បញ្ញាស​ជាតក
រៀប​រៀង​ជា​ភាសា​ខ្មែរ
ហាហា​បុត្ត​និវត្ត​សូតិ​ឥទំ​សត្ថា
ជេតវនេ​វិហរ​ន្តោ​មារ​ពល​ទម​នំ​អារ​ព្ភកថេសិ
កាល​ព្រះ​ពុទ្ធ​អង្គ​គអានបន្ត »

រតនបជោត​ជាតក

បញ្ញាសជាតក
រតនបជោតជាតក
អច្ឆរិយំទំទុក្ខន្តិ ឥទំសត្ថាជេតវនេ
វិហរន្តោមាតុបោសកំ ភិក្ខុំអារព្ភកថេសិ
ប្រែជាសេចក្ដីថា សត្ថា រីសម្ដេចព្រះបរមសាស្ដាចារ្យកាលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងជេតវនមហាអានបន្ត »

វេទព្វជាតក

ឯកនិបាតជាតក វេទព្ពជាតក អនុបាយេនយោអត្ថន្តិ ឥទំសត្ថាជេតវនេវិហរន្តោ ទុព្ពច្ចភិក្ខុំអារព្ភកថេសិ សេចក្ដីថា កាលព្រះសាស្ដាបរមគ្រូទ្រង់ប្រថាប់ក្នុងអារាមឈ្មោះជេតវន ព្រះអង្គទ្រង់ប្អានបន្ត »

ទុមេធជាតក

ឯកនិបាតជាតក
ទុមេធានន្តិ  ឥទំសត្ថជេតវនេវិហរន្តោ  លោកត្ថចរិយំ  អារព្ភកថេសិ
សេចក្តីថា កាលព្រះសាស្តាចារ្យជាបរមគ្រូ ទ្រង់គង់នៅឰដ៏វិហារឈ្មោះជេតវន ព្រះអង្គទ្រង់ប្រារព្ធចំពោះនូវលោកតអានបន្ត »