ពិធី​ពលិការ​ព្រះ​ពិស្ណុការ (គឺ​ព្រះ​វិស្សកម្ម )

ព្រះ​មហា​ពិទូរ  ក្រសេម រៀប​រៀង   ពិធី​ពលិការ ព្រះ​ពិស្ណុការ ដ៏​ជា​គ្រូ​ដើម​ខាង​វិជ្ជា​ជាង ពាក្យ​ថា ពិស្ណុការ នេះ​ជា​ឈ្មោះ​អ្នក​ណា ? គួរ​ឱ្យ​ពិចារណា​ស្រាវជ្រាវ​រក។ តាម​ដែល​ធអានបន្ត »

វិធី​បង្កក់​ឆ្មប

ព្រះមហាពិទូរក្រសេម ប្រវេណី​ជនជាតិ​ឥណ្ឌា អំពី​ដើម​គេ​ធ្វើ​មង្គល​កិច្ច​ដល់​បុត្ត​ធីតា​តាំង​អំពី​សម្រាល​ហើយ ដរាប​ដល់​អាយុ ៧ ឆ្នាំ​មាន ៥ ដង គឺ​ក្នុង​វេលា​សម្រាល​ហើយ​នេះ​ម្ដង ហៅអានបន្ត »

បាឋកថា រឿងបុរាណ​ទុតិយិកា

មាន​សេចក្ដី​ទាក់ទង​រវាង​ពុទ្ធ​ចក្រនិង​រាជ​អាណា​ចក្រ ឧកញ៉ា ទេព​ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម គន្ថ​បណ្ឌិត ការ​ទាក់ទង​ច្បាប់​សម្រាប់​ស្រុក និង​ពុទ្ធ​សាសនា​ដែល​នឹង​ពោល​ទៅ​នេះ​សំដៅ​ដល់​បញ្អានបន្ត »