ចូឡ​បទុម​ជាតក

ឃុន​សោភ័ណ​ភក្ដី អិម – ភន ប្រែ​និង​រៀប​រៀង      ធម្មតា​មនុស្ស​ទាំង​អស់​ក្នុង​លោក​នេះ រមែង​មាន​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់​ទង​រក​គ្នា​ដោយ​សេចក្ដី​សង្រ្គោះ​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ដូច​យ៉ាងអានបន្ត »