ស៊ប់ – ស៊ុប

សទិសសូរ
វចនានុក្រមខ្មែរ សម្ដេច ជួន ណាត ទំព័រ

ស៊ប់

កិ. ឬ កិ.វិ. គ្រប់គ្រាន់, ពេញទី, ពេញលេញ, ឥតខ្វះខាត; ទៀងទាត់ : ស៊ប់ចិត្ត; ចុះចិត្តស៊ប់, ជឿស៊ប់, ចូលស៊ប់; តាំងស៊ប់។ ស៊ប់សួន ស៊ប់មាំ; ទៀងទាត់ប្រាកដ, ឥតប្រែប្រួល : ដាក់ឱ្យស៊ប់សួន។ ស៊ប់ស៊ាំ ស៊ាំចិត្តស៊ប់, ថ្នឹកចិត្តគំនិតមិនញញើតញញើម។

៩៤៩

ស៊ុប

ន. (សំ.),(បា.)(សូប; ស៊ូប៉ិ៍ Soupe) សម្លទឹក។ ព. ទ. ឈ្មោះសម្លទឹកមួយប្រភេទ មានសញ្ជាតិអំពីប្រទេសអឺរ៉ុប : តាមទម្លាប់, គេច្រើនប្រើទឹកស៊ុបតែក្នុងពេលបាយល្ងាច (ម. ព. សូប ផង)។

១០៣៤

 

កែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធដោយ ម.ម.ស.
 
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments