វិធី​តុបតែង​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា​ឱ្យ​ចម្រើន​ឡើង

ដើម្បីនឹងបានតបស្នងឆ្លងសទ្ធា របស់ព្រះរាជបណ្ណាល័យ ដែលបានផ្សាយធម៌ និងវិន័យច្រើនមុខនៅនានគរខេមរៈនេះ ជាសេចក្ដីប្រយោជន៍ធំដល់កល្យាណសប្បុរសទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំសូមអធិប្បាយជាបែបខ្លីៗអំអានបន្ត »

ព្រះនិព្វាន គោលបំផុតរបស់ពុទ្ធសាសន៍

ព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាឯក ព្រោះមានសេចក្ដីបរមសុខ គឺព្រះនិព្វានជាសម្បត្តិដ៏ឧត្ដមបំផុត ហើយក្នុងសម័យសព្វថ្ងៃនេះ មានមនុស្សដែលយល់តាម ដែលកាន់តាមលំអានពុទ្ធវចនៈចំនួន ៥០០ ០០០ ០០០ នាក់។
អានបន្ត »

សត្ថា ទេវ​មនុស្សានំ

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស
សូមនមស្ការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាគ ជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះ ( ព្រមទាំងព្រះធម៌និងអរិយសង្ឃដោយសេចក្ដីគោរព )។
ឱកាសនេះ អាត្មាភាពសូមសម្ដែងអានបន្ត »

សាមគ្គី​កថា

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស
សូម​នមស្ការ ចំពោះ​ព្រះ​ភគវន្ត​មុនី​អរហំ​សម្មា​សម្ពុទ្ធ​ព្រះ​អង្គ​នោះ ( ព្រម​ទាំង​ព្រះ​ធម៌ និង​ព្រះ​អរិយ​សង្ឃ​ដោយ​សេចក្ដី​គោរព )។
វេលា​នេះ អានបន្ត »

វីរិយារម្ភ​កថា

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស
វេលានេះ នឹងសម្ដែងព្រះសទ្ធម្មទេសនាក្នុងវីរិយារម្ភកថា ដើម្បីប្រដាប់សតិបញ្ញា និងជាគ្រឿងជួយជ្រោមជ្រែងឱ្យកើតឧស្សាហៈក្នុងសម្មាបដិបត្តិ ដល់សាអានបន្ត »

វិធី​អប់រំ​ចិត្ត

១ – ចិត្តគឺអ្វី ?
ចិត្តគឺជាធម្មជាតិគ្មានរូបដែលជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនគរកាយ។ ចិត្តនេះគេមិនអាចមើលឃើញដោយមំសចក្ខុបានទេ ព្រោះជានាមធម៌ តាមពិត អ្នកដែលមិនដឹងចិត្តថាគឺអ្វី តែងមិនឃើញចិត្តទេ អានបន្ត »

សមភាព​ក្នុង​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា

សមភាព គឺភាពជាអ្នកស្មើគ្នាក្នុងពួកមនុស្ស ជារឿងដែលគេច្រើនតែនិយាយគ្នាក្នុងផ្លូវលោក ហេតុនេះ គួរនិយាយសមភាពក្នុងផ្លូវធម៌ខាងសាសនាផង ឱ្យឃើញជាគូគ្នា ដើម្បីប្រៀបធៀបមើលដោយហេតុផលថា សមអានបន្ត »

មាតា​បិតុគុណ​កថា

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស
អាត្មាភាពសូមចម្រើនពរ ៤ ប្រការគឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ ចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយ ក្រែងអាត្មាភាពសម្ដែងទៅហើយមានភ្លាំងភ្លាត់ ឬឆ្គាំឆ្គងពាក្យពេចន៍កអានបន្ត »

មត្តញ្ញុកថា

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស
សូមនមស្សការ ចំពោះព្រះភគវន្តមុនីអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះ ( ព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃ ដោយសេចក្ដីគោរព )។
ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧបោសថកាល ពួកពុអានបន្ត »

បកិណ្ណកកថា

នមោ  តស្ស  ភគវតោ  អរហតោ  សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ។
សូមនមស្ការចំពោះព្រះភគវន្តមុនី ជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះ (ដោយសេចក្ដីគោរព)។
វេលានេះ អាត្មាភាពសូមពណ៌នាសេចក្ដីក្នុងបកិណ្ណកកថាដូចអានបន្ត »